نیازمندی های استخدامیورود مشخصات تاریخ پایان پایان ارسال فرم تاریخ شروع ارسال فرم عنوان ردیف
پایان مهلت استخدام سه سال سابقه کار ، مسلط به زبان انگلیسی ، آشنایی کامل با مدل های تعالی سازمانی 1395/06/01 1395/04/27 کارشناس سیستم ها و روش ها 1
پایان مهلت استخدام حداقل پنج سال سابقه کار ، آشنا به VOIP CCNP ، آقا 1395/06/01 1395/05/10 کارشناس زیرساخت شبکه 2
پایان مهلت استخدام بدون سابقه کار ، استخدام پس از آموزش رایگان 1395/05/20 1395/05/10 کارشناس برق 3
پایان مهلت استخدام بدون سابقه کار ، استخدام پس از آموزش رایگان 1395/05/20 1395/05/10 کارشناس مکانیک 4