آدرس دفتر مرکزی :

تهران بزرگراه فتح کیلومتر 16 جاده قدیم کرج جنب کارخانجات شهید کلاهدوز گروه ریل پرداز سیستم

تلفن تماس دفتر مرکزی: 02166282701

نمابر : 02166282105

ایمیل : info@railpardaz.com

آدرس کارخانه تهران:

بزرگراه فتح کیلومتر 16 جاده قدیم کرج جنب کارخانجات شهید کلاهدوز گروه ریل پرداز سیستم

تلفن تماس کارخانه تهران : 02166284643

نمابر کارخانه تهران: 02166282701

ایمیل : info@railpardaz.com


آدرس کارخانه اصفهان :

جاده شیراز روبه رو سپاهان شهر راه آهن اصفهان انتهای بلوار کاج

تلفن تماس کارخانه اصفهان : 03136541917

نمابر کارخانه اصفهان : 03136541917

ایمیل : info@railpardaz.com