تعمیر لوکوموتیو

  • تعمیرات اساسی بدنه لوکوموتیو
  • رنگ امیزی و بتونه کاری
  • ساخت و پیاده سازی قطعات مختلف لوکوموتیو
  • اماده سازی کابین لوکوموتیو
  • تعمیر قسمت های مختلف لوکوموتیو
  • بازبینی و تعمیرات مخزن گازوئیل
  • کنترل و بازبینی باطری