تعمیر واگن باری

  • شست و شو و تمیز کردن چرخ و محور
  • نقاشی و رنگ آمیزی واگن
  • در صورت پوسیدگی بدنه ی واگن باری بدنه نوسازی می شود
  • در صورت سانحه شاسی تقویت می شود
  • بتونه کاری و رنگ نهایی
  • تست و نوسازی و افزایش عمر بوژی