بازدید سردار سرتیپ پاسدار علی اصغر نوروزی از قطارهای فدک و کترینگ ایرانی- اتریشی دونا

سردار سرتیپ پاسدار علی اصغر نوروزی و سردار سرتیپ دوم پاسدار علی آذین جانشین ایشان به همراه تنی چند از فرماندهان این معاونت از مراحل تولید قطارهای فدک واقع در کارخانجات تهران و همچنین کترینگ ایرانی – اتریشی دونا بازدید به عمل آوردند. ایشان ابتدا در محل کارخانه ساخت واگنهای 5 ستاره فدک طی بازدید از سالنهای مونتاژ، ساخت بوژی، اسکلت بندی و رنگ که مجموعا 300 نفر در آن مشغول به کار بودند در جریان جزییات خط تولید این قطار قرار گرفتند. از ابتدای سال 1394 تا کنون جمعا 7 رام قطار (56 واگن) در عالی ترین سطح کیفی در این کارخانه ساخته و تحویل شده است. تمامی واگنهای تولیدی این کارخانه به تایید معتبرترین مرکز تست و استاندارسازی ناوگان ریلی اروپا (شرکت پروز سوییس) رسیده است. در ادامه، ایشان با حضور در محل کترینگ ایرانی - اتریشی دونا، که با جذب 12 میلیون یورو سرمایه گذاری خارجی راه اندازی شده است، با نحوه آماده سازی، پخت و ارسال غذاهای مورد استفاده در قطارهای 5 ستاره فدک آشنا شدند. در فاز نخست این کترینگ که در محل ایستگاه مرکزی راه آهن احداث شده است، 120 مدیر، سرآشپز، آشپز و کارگر ایرانی و 2 نفر ناظر فنی اتریشی مشغول به کار هستند.