چهارمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی ، صنایع ، تجهیزات و خدمات وابسته

چهارمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی ، صنایع ، تجهیزات و خدمات وابسته 26 اردیبهشت ماه به مدت چهار روز برگذار گردید و شرکت ریل پرداز در این نمایشگاه محصولات خود را به مراجعه کنندگان معرفی نمود و با استفاده از این نمایشگاه برخی قرار داد ها در زمینه های تکنولوژی و توسعه بازار و محصولات بسته شد که این قرار داد ها گامی است برای نزدیک تر شدن به هدف گروه ریل پرداز که تبدیل شدن به قطب حمل و نقل ریلی خاورمیانه می باشد.

برای دیدن تصاویر غرفه ی ما در این نمایشگاه اینجا را کلیک کنید