پروژه های ماimg01

پروژه تخلیه بار

در این طرح شرکت ریل پرداز سیستم با الهام از یک سازه ساخته شده در کشور آلمان شروع به طراحی و ساخت سازه تخلیه واگن های لبه بلند باری از بندر عباس در قالب پروژه EPC اقدام نمود در حال حاضر ظرفیت تخلیه این سازه 30 واگن در روز در یک شیفت کاری می باشد که این مقدار به 90 واگن در روز قابل افزایش است.