پروژه های ماimg01

پروژه نگین

شرح کار پروژه شامل :
انجام مهندسی ،خرید تجهیزات ، نصب و تست واگن های شرکت ریل ترابر صبا می باشد، این واگن ها با نام تجاری نگین در حال بهره برداری می باشد. طراحی و مهندسی تزیینات داخلی و مدل سازی سه بعدی واگن ها و آلات ناقله جز شرح کار بخش مهندسی است
در فاز خرید شامل : خرید و یا ساخت کلیه قطعات مورد نیاز زیر شاسی، تزیینات داخلی، دستشویی ها و ... با مشارکت تولید کنندگان داخلی و خارجی می باشد.
فاز اجرا شامل : دمونتاژ تجهیزات و اقلام فرسوده قبلی شامل صندلی ها و دیواره ها، سیم کشی و ... و انجام تعمیرات بدنه ، بوژی ، سیستم ترمز ، قلاب و تعویض قطعات معیوب با قطعات سالم می باشد ، همچنین نصب کلیه تزیینات داخلی جدید و زیباسازی بصری واگن ها جز شرح حال پروژه می باشد.
در فاز تست عملکرد سیستم های تهویه ، الکتریک و بوژی آزمایش گردیده و در نهایت با انجام رانینگ تست مجوز سیر واگن ها اخذ گردیده است