پروژه های ماimg01

پروژه نوسازی و تعمیرات اساسی قطارهای فدک

شرح کار پروژه شامل :
مهندسی ،خرید، نصب و تست واگن های ریل پرداز نوآفرین می باشد، این واگن ها با نام تجاری فدک به بهره برداری می رسد. شرح کار مهندسی شامل : طراحی و مهندسی تزیینات داخل ، بدنه واگن ها، مدل سازی و سه بعدی بدنه و تجهیزات نرم افزار های مهندسی طراحی کلیه آیتم های داخل کوپه و کوپه مهماندار Galley است
فاز خرید شامل : خرید و یا ساخت کلیه قطعات مورد نیاز زیر شاسی، تزیینات داخلی، آشپزخانه ، سیستم تهویه، سیستم صوت و تصویری ، دستشویی وکیوم و ... با مشارکت تولید کنندگان داخلی و خارجی می باشد.
فاز نصب شامل : انجام تعمیرات بدنه ، بوژی ، سیستم ترمز ، قلاب و تعویض قطعات معیوب با قطعات سالم می باشد ، همچنین نصب کلیه تزیینات داخلی و سیستم های صوت و تصویر ، آتشنشانی ، نرم افزار سنا ، سیستم احضار مهماندار و ... می باشد.
در فاز تست عملکرد سیستم های تهویه ، صوت و تصویر ، الکتریک ، سرویس های بهداشتی ، تست بوژی ، بازرسی وزنی و رانینگ تست می باشد.
کلیه مراحل فوق با نظارت و اخذ تاییدیه فنی مهندس مشاور اروپایی پروژه شرکت Prose AB انجام می گردد